GLiWICE | informacja turystyczna

wizualizacja architektoniczna z zewnątrz

GLiWICE to koncepcja projektu miejskiego centrum turystycznego. Projekt zakłada zarówno stworzenie budynku samego centrum, jak i modernizację otaczającego go skweru. Inspiracją stał się znak drogowy, wskazujący liczne kierunki. Kształt budynku został zaprojektowany tak, aby wskazywać najważniejsze zabytki Gliwic.

koncepcja i idea projektu architektonicznego

wizualizacja architektoniczna z zewnątrz

wizualizacja architektoniczna z zewnątrz

wizualizacja projektu wnętrz

projekt koncepcyjny architektury informacji turystyczne oraz urbanistyka parku

widok elewacji projektu architektonicznego

widok elewacji projektu architektonicznego
projekt logo informacji turystycznej do projektu architektonicznegoJustyna Spyrka. Obsługiwane przez usługę Blogger.